DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Přílohy

Přílohy

Přílohy A 


Zápis o kontrole Vrhu C 


Přihláška k zápisu štěňat ČMKU + čísla zápisu


Přílohy B 

Poradna ČMKU

A) PORADNA ČMKU: https://www.cmku.cz/cz/poradna

1)Dotaz (Autor: Jana / vloženo 19.1.2020) Dobrý den, chtěla bych importovat nakrytou fenu (chovná, ze zahraničí). Jak mám postupovat? Co je k tomu potřeba? Klub tuto situaci v řádech nespecifikuje (pouze, ze převod březí feny je možný), ale jak se to řeší v případě importu takové feny? Dekuji

Dobrý den, klub musí s dovozem březí fenky souhlasit a Vy musíte při zápisu štěňat doložit krycí list nebo potvrzení krytí, které získáte od původního majitele. Poklud se jedná o import, nikoliv o zapůjčení, musí mít fenka vystavený exportní PP a musí být následně zapsána do naší plemenné knihy. Nejlepší je vše řešit v součinnosti s chovatelským klubem. Vladimíra Tichá

2)porušení chovatelských předpisů (Autor: Honza / vloženo 22.10.2019) Dobrý den, jsem majitel chovného psa, se kterým jsem nakryl chovnou fenu chovatele a vystavil mu potvrzení o krytí na KL. Nyní jsem se asi po půl roce dověděl, že chovatel nepodal přihlášku zápisu štěňat (narodila se 2), protože prý je stejně dobře prodal i bez PP. Je to již starší chovatel, jeho fena mohla mít naposledy štěňata a on už chovat nechce, takže postih podle chovatelských předpisů je mu lhostejný. Klub prý kromě postihu v tom nic dělat nemůže, přihlášku k zápisu štěňat podává chovatel. Je možné v tomto případě i bez chovatele zajistit, aby štěňatům byl PP vydán a mohu v tom nějak pomoci? Děkuji.

Dobrý den, ne. Přihlásit vrh k zápisu a zažádat o PP může pouze chovatel. Vladimíra Tichá

3)klub porušuje ZŘ ČMKU (Autor: xx / vloženo 6.2.2017) Dobrý den, kdo v ČMKU (který orgán a jak) řeší porušování Zápisního řádu ČMKU? Jedná se o několikaleté porušování bodu 3 článku VI Zápisního řádu ČMKU. Krycí listy si vystavují chovatelé sami, klubu pouze oznámí provedení krytí. děkuji za odpověď

Dobrý den, porušováním Zápisního řádu ČMKU ze strany členských subjektů se zabývá P ČMKU nebo Dozorčí rada ČMKU, případně Komise pro chov a zdraví.Ve Vámi uváděném případě ale k porušení Zápisního řádu nedochází. Hned bod 1, čl 3 říká že : Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno jinak). Důležitá je věta "není-li klubem určeno jinak". Je na klubu jakou formou krycí listy vydává. Zda tak činí prostřednictvím poradců chovu nebo zda si na formuláři krycího potřebné údaje vyplňují sami. Platí ale, že se musí jednat o formulář schválený příslušným klubem. Není možné, aby krycí list vydaný např. u německých dog někdo používal u teriérů. Vladimíra Tichá

4)vrh štěňat (Autor: Vlasta Bártová / vloženo 27.1.2017) co vše ptřebuji k zápisu štěňat?Jaké dokumenty musím vyplnit? Děkuji.

Dobrý den, administrativní náležitosti při zápisu vrhu se řídí předpisy ČMKU + předpisy chovatelského klubu. U některých klubů jde komunikace mezi chovatelem a plemennou knihou, u jiných se o zápis vrhu žádá prostřednictvím klubu. S dotazem byste se měla obrátit na chovatelský klub.Obecně platí, že podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy jsou PP chovného psa a chovné feny, krycí list, přihláška k zápisu vrhu a doklad o identifikačním označení štěňat, provedeném na základě plemennou knihou přidělených čísel zápisu. Vladimíra Tichá

5)krycí listy (Autor: Jana Čechová / vloženo 19.3.2016) Dobrý den, na moje chovné feny byly vystaveny hlavním poradcem chovu krycí listy. Na jejich jméno. Nedávno jsem feny prodala jinému majiteli, taktéž členu stejného klubu jako jsem já a hlavní poradce chovy mi sdělil, že vydané krycí listy na feny jsou tím pádem neplatné. Zajímalo by mě, jak to, když ty krycí listy jsou vydané na jméno fen, které jsou řádně chovné. Kdycí listy jsem předala s fenami jejich novému majiteli. Mám tedy dotaz, má hlavní poradce chovu na toto jednání právo nebo jsou krycí listy, stejně jako březí feny, převoditelné mezi majiteli, jestliže jsuu vydané pouze na jméno feny? Děkuji.

Dobrý den, ano, klub na uvedený přístup právo má. Na krycích listech je celá řada údajů týkajících se nejen fen, ale i chovatele, na jehož stanici budou vrhy zapsány. Tyto údaje po prodeji fen již neodpovídají skutečnosti. Mimo to jsou ve hře i ustanovení Zápisního řádu ČMKU hovořící o tom, do kdy a komu je třeba změnu majitele chovného jedince nahlásit. Vladimíra Tichá

6) krycí listy (Autor: Jana Čechová / vloženo 22.3.2016) Dobrý den, ráda bych se vrátila k mému předchozímu dotazu. Krycí listy jsou v našem klubu vydávány jen na jméno feny, to znamená, že kromě jména feny na krycím od hlavního poradce chovu není nic jiného uvedeno. Nový majitel už hlavnímu poradci oznámil, že fena bude krytá v jiné chovatelské stanici nového majitel. Krycí listy byl řádně vydané na chovné feny a řádně zaplacené. Proč by nemohly být krycí listy převoditelné mezi novými majiteli, když například březí fena je též převoditelná mezi chovateli? V žádném řádu není napsáno, že krycí listy jsou nepřevoditelné mezi novými majiteli chovných fen. Změnu majitele jsme samozřejmě v termínu nahlásily na ČKS i klubu.

Dobrý den, o vystavení krycích listů žádá chovatel a krycí listy jsou vystavovány na feny, ale určitému chovateli. Je na klubu, aby rozhodl, jak bude v případě změny majitele feny postupovat a je jeho právem požadovat vystavení nových krycích listů nebo doplnění údajů. Pokud se týká březích fen, neuvádíte přesnou informaci. Zápisní řád ČMKU říká že: "V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu ". Vladimíra Tichá

7) xx (Autor: Tereza / vloženo 29.4.2019) Dobrý den, mám trošku delší dotaz, máme chovnou fenu Kiss napsanou na otce, a po ní teď máme březí fenu Aischu, kterou mám napsanou na mě, naše chovná stanice je napsaná na otce a ten, protože už nechce mít s tím starosti, chce stanici předat mě. Problém je v tom, že Kissina má teď týdení štěňata a Aischa má za 3 týdny rodit. Dá se to nějak udělat, aby nebyl binec pak v zapsání chovatele pro Kissininy štěňata a zároveň, abych i Aischiny štěňata měla zapsané pod naší stanicí? A druhý dotaz je, od jakého písmene budou štěňata Aischy, tam kde skončila Kissina nebo od začátku abecedy? Děkuji moc za odpověď Kostelanská Tereza

Dobrý den, o rychlém převodu CHS se domluvte s pí Fairaislovou, registr CHS na starost (fairaislova@cmku.cz) Domluvit se budete muset i s chovatelským klubem. Na někoho byly vystaveny krycí listy a klub tedy musí s tím, že vrh bude zapsán na jiného chovatele souhlasit. Zároveň bude chtít smlouvu o převodu práva chovu nebo převodu vlastnictví fen plemenná kniha. Stihnout se vše asi dá, ale je třeba se dohodnout. Pokud se týká jmen štěňat, v rámci jedné CHS se pro jedno plemeno vede jedna abecední řada. Vrh druhé fenky nemůže začínat od A. Vladimíra Tichá

7)Založení CHS vs. zapůjčka feny (Autor: Zuzana Voráčková / vloženo 15.9.2019) Dobrý den, prosím o radu, zhruba za měsíc bychom chtěli zkusit nakryt naší fenu, nemáme doposud požádáno o založení CHS. Dá se to vůbec stihnout nebo se v tomto případě přikláníte k variantě zapůjčení feny do jiné CHS? Případná smlouva o zápůjčce musí být uzavřena ještě před krytím, i když není jisté, že se povede? Děkuji za odpověď a přeji krásný den.

Dobrý den, pokud se spojíte s pí Fairaislovou, která má agendu CH na starost, nabídne Vám ze strany FCI schválené, ale nevyzvednuté názvy CHS. Možná se Vám bude některý líbit a pak byste měla řádně schválený název CHS okamžitě. Pokud byste si název nevybrala a žádala o nějaký jiný, trvá vyřízení, vzhledem k tomu, že to jde přes FCI, cca 3 měsíce. Pak bude záležet na předpisech klubu. Některý požaduje, aby chovatel už měl název CHS registrovaný, jiínému klubu stačí, je-li podána žádost. Spojte se tedy s chovatelským klubem. Pokud se týká smlouvy o převodu práva chovu/zapůjčení feny, musí být uzavřena v době, kdy se žádá o vystavení krycího listu. Garantem za vrh je pro klub a ČMKU chovatel, na jehož CHS bude vrj zapsán. Vladimíra Tichá


Přílohy C 

Podpis KL (krycí list)

https://www.cmku.cz/cs/poradna - majitel (držitel) (Autor: Zuzana / vloženo 20.9.2019) Dobrý den, můj dotaz směřoval trošku jinam, konkrétně potřebuji vědět, jestli v případě zapůjčení feny k chovu stačí podpis držitele (chovatele) na krycím listu, nebo je nutné, aby krycí list podepsal i majitel zapůjčené feny. Ze Zápisního řádu ČMKU jednoznačně vyplývá, že pokud KL podepíše držitel feny,je KL platný. Klub problematiku upravuje shodně. Je tedy nutné, aby byl krycí list podepsán jak držitelem, tak majitelem feny - je požadavek, aby byl KL podepsán oběma oprávněný a pokud ano, z jakého předpisu to vyplývá. Děkuji za odpověď

 

Dobrý den, problém zcela jasně řeší Zápisní řád ČMKU v čl.VI, bod 6 - V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy. Vladimíra Tichá

https://www.cmku.cz/cz/poradna - majitel (držitel) (Autor: Zuzana / vloženo 22.9.2019) Dobrý den, děkuji za odpověď na můj dotaz ze dne 20. 9. Zápisní řád ČMKU čl.VI, bod 6 jsem citovala hlavní poradkyni chovu, když požadovala, aby krycí list kromě chovatele (držitele feny) podepsal i její majitel. Přesto nadále přihlášku k zápisu štěňat z tohoto důvodu asi od poloviny srpna chovatelský klub zadržuje. Jestliže je formulace v Zápisním řádu zcela jasná (souhlasím), nejde ze strany klubu o omyl nebo nedostatek kompetentnosti, ale o zcela jasnou šikanu. Můžete mi, prosím, poradit, jak je možné se proti tomu bránit.

Dobrý den, hodně záleží na tom, co má klub uvedeno ve vlastních předpisech a co je uvedeno ve smlouvě o zapůjčení feny/převodu práva chovu. Podobné případy by měl řešit výbor klubu případně další klubové orgány včetně členské schůze. Obrátit se můžete na Komisi pro chov a zdraví ČMKU a pokud by docházelo ke zpoždění v případě hlášení vrhu je rozumné upozornit i Radu plemenných knih ČMKU. Vladimíra Tichá

Před žalobní výzva 

Českomoravská kynologická unie, z.s.                                                                           Klub pinčů České republiky, z.s.

Blanická 2135/13 Maškova 1646/3 120 00 Praha 2                                                       182 00 Praha 8 - Kobylisy

 

V Třebíči dne Věc: vydání originálu krycího listu

Dosud jsem neobdržel listiny, které jsou součástí mé přihlášky k zapsání štěňat plemene německý pinč, narozených dne 31. 5. 2019 v CHS Jitřenka Moravia, vrh C, otec Dark Angels Dirty Little Secret, matka Baira Jitřenka Moravia, do plemenné knihy ČMKU pod zápisovými čísly 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293. O vydání listin jsem Vás opakovaně žádal, a to zejména o vydání originálu krycího listu, potvrzujícího krytí chovné feny BAIRA Jitřenka Moravia, číslo zápisu CMKU/NP/2093/15 ve dnech 1. a 2. dubna 2019 psem Dark Angels Dirty Little Secret majitele pana Sebastiana Kamese.

Podle čl. VII., odst. 1. Zápisního řádu ČMKU a podle čl. VII. odst.1. Chovatelského a zápisního řádu KPČR smí dojít ke krytí chovných jedinců jen na základě platného krycího listu (potvrzení o krytí).

Podle čl. VI., odst.1. Zápisního řádu ČMKU se vystavení krycího listu pro plánované krytí řídí předpisy příslušného chovatelského klubu, v daném případě tedy Chovatelským a zápisním řádem KPČR, kde podle článku VI. se krycí list vystavuje chovateli (tj. držiteli chovné feny a majiteli chráněného názvu CHS - čl. V., odst. 3.). Podle čl. 8., písm. f) Chovatelského řádu FCI potvrzení o krytí musí být majitelem psa vystaveno na jméno a adresu majitele feny v době krytí, což je podle čl. 14. CHŘ FCI chovatel, na kterého bylo smluvně postoupeno právo chovu. Podle článku VI., odst. 5. Chovatelského a zápisního řádu KPČR se krycí list chovateli vystavuje v originále a dvou kopiích, přičemž originál je určen chovateli a kopie jsou určeny hlavnímu poradci chovu pro jeho evidenci. Originál krycího listu je chovatel povinen vrátit klubu pouze v případě, že fena nezabřezne (čl. VI., odst. 8).

Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu - čl. VI, odst. 4. Chovatelského a zápisního řádu KPČR, obdobně tamtéž - podle čl. IX. , odst. 4. jsou součástí přihlášky vrhu krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie PP a doklad o chovnosti. Stejně tak podle čl. VI., odst. 5. a podle čl. X., odst. 4. Zápisního řádu ČMKU je originál krycího listu součástí přihlášky k zápisu vrhu, podle čl. VI., odst. 5. tamtéž jsou řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Součást věci nemůže být od věci hlavní oddělena, aniž se tím věc znehodnotí (§ 505 OZ), nemůže být samostatným předmětem občanskoprávních vztahů a sdílí osud věci hlavní.

Chovatelský klub je podle ZŘ ČMKU zprostředkovatelem chovu, osvědčuje platnost formulářů a je garantem správnosti údajů, které v dokladech chovatel uvádí. Není jejich majitelem a nemůže je poskytnout třetí osobě. Originál KL je nutný k zápisu vrhu, nedá se nahradit kopií. Pokud se chovatel rozhodne přihlásit vrh k zápisu do plemenné knihy, stává se originál KL podle citovaných chovatelských předpisů součástí chovatelovy přihlášky.

Jelikož na základě mé přihlášky nedošlo k zápisu štěňat vrhu C Jitřenka Moravia do plemenné knihy, není důvod, aby plemenná kniha držela moje doklady k tomuto vrhu, které jsou součástí této mé přihlášky.

Žádám Vás tedy o zaslání výše uvedeného originálu krycího listu na moji adresu, a to nejpozději do 10. března 2020. Pokud mi listina nebude v uvedeném termínu doručena, budu o její vydání žádat prostřednictvím advokátní kanceláře soudní cestou žalobou na vydání věci.

S pozdravem

 

 

Karel H a l a č k a


Přílohy D 

Zápis ze schůze výboru dne 25.8.2019 zveřejněný na stránkách KPČR 

Vyjádření k odstoupení 

Vyjádření k odstoupení p. Černého od smlouvy o zapůjčení feny k chovu (postoupení práva chovu) ze dne 18. 8. 2019:

K bodu č. 1): Zápisní řád ČMKU, čl. VIII., odst.1.:" Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub." Poradna ČMKU, odpověď na dotaz ze dne 8.8.2019: Dobrý den, Zápisní řád ČMKU vysvětluje pojmy majitel a držitel následovně: "Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou". Pokud se majitel fenky rozhodne zapsat její vrh na CHS někoho jiného, nese za vrh z pohledu kynologických organizací zodpovědnost ten, na jehož CHS bude vrh zapsán. Neznamená to ale nutně, že u něj musí být i vrh odchován. To vyplývá z dohody mezi chovatelem a majitelem fenky. Chovatelský klub ale musí být o místě odchovu vrhu informován. Vladimíra Tichá Bylo dohodnuto, že fena s vrhem bude u svého majitele, lze doložit zapůjčením porodního boxu, který jsem majiteli feny dovezl cca měsíc před termínem porodu. Smlouva ani Zápisní řád ČMKU porušen nebyl.

K bodu č. 2): Zápisní řád ČMKU, čl. VII., odst. 3.:" Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí." Krytí v SRN se zúčastnil majitel feny a na jeho žádost moje dcera, která do té doby u krytí asistovala již 5x (já pouze 3x, majitel feny nikdy). Smlouva ani Zápisní řád ČMKU porušen nebyl.

K bodu č.3): Zápisní řád ČMKU, čl. VII, odst. 15.: "Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí." Zápisní řád ČMKU neuvádí přímo, kdo je povinen uhradit poplatek za krytí, v uvedeném textu ale předpokládá, že je to majitel feny. Zápisní řád ČMKU porušen nebyl.

K bodům č. 3, 4,5,6): Bylo dohodnuto, že majitel feny štěňata prodá a výtěžek z jejich prodeje, kupní cenu, si ponechá - obojí do podání svého odstoupení dne 18. 8. 2019 učinil, štěňata prodal a výtěžek z jejich prodeje si ponechal. Do té doby mne o úhradu jakýchkoli finančních výloh nepožádal. V případě smlouvy o postoupení práva chovu jsou běžné 2 způsoby vyrovnání finančních vztahů mezi majitelem a držitelem feny: I.způsob: Držitel (chovatel) je majitelem štěňat, prodá je a ponechá si výtěžek z prodeje (část A1) a zároveň držitel (chovatel) se finančně vyrovná s majitelem feny, hradí finanční výlohy a zajišťuje činnosti spojené s vrhem (část B1) II. způsob: Majitel feny je majitelem štěňat, prodá je a ponechá si výtěžek z prodeje (část A2) a zároveň majitel feny se finančně vyrovná s chovatelem, hradí finanční výlohy a zajišťuje činnosti spojené s vrhem (část B2) P. Černý spojil svými požadavky v bodech č. 3, 4,5 a 6 odstoupení část A2 s částí B1 - III.způsob: Majitel feny je majitelem štěňat, prodá je a ponechá si výtěžek z prodeje a zároveň držitel (chovatel) se finančně vyrovná s majitelem feny, hradí veškeré finanční výlohy a zajišťuje činnosti spojené s vrhem. Neznám jediný případ a jediného chovatele, který by na takový nesmysl přistoupil, toto nebylo a nemohlo být součástí smluvních podmínek.

K bodu č. 7): Zápisní řád ČMKU, čl. V., odst. 8.:"V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli." Zápisní řád ČMKU, čl. V., odst. 13.:" V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů." Zápisní řád ČMKU zmiňuje podpisové právo pouze v případě spoluvlastnictví, smlouva o postoupení práva chovu spoluvlastnictví feny nezakládá. Touto písemnou smlouvou pověřuje majitel držitele disponováním s chovným jedincem v rámci kynologických činností. Zápisní řád ČMKU porušen nebyl.

K bodu č. 8): Budoucím majitelům štěňat jsem neposlal ani jediný mail, ve kterém bych po nich žádal nebo si nárokoval právo na úhradu za postoupení PP. Jedná se o lživé tvrzení.

K bodu č. 9): Desítkami mailů mohu doložit inzerování vrhu na inzertních stránkách a komunikaci se zájemci o koupi štěňat, lze doložit i textem mailu manželky p. Černého, vrh byl do dne 2. 8. 2019 inzerován i na mých chovatelských stránkách. Jedná se o lživé tvrzení.

K bodu č. 10): Povinnost ověřených podpisů na smlouvě o postoupení feny k chovu nevyplývá z žádných chovatelských ani jiných předpisů. P. Černý svůj podpis mohl nechat ověřit, ověření mého podpisu nikdy nepožadoval. Smlouva ani Zápisní řád ČMKU porušen nebyl.

 

 

PhDr. Karel H a l a č k a

Umístění feny s vrhem

https://www.cmku.cz/cz/poradna - zapůjčení feny k chovu (Autor: Gabriela Halačková / vloženo 8.8.2019) Dobrý den, v čl. V odst. 2 Chovatelského a Zápisního řádu Klubu pinčů České republiky, z.s., je uvedeno: "Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn je používat k chovu." Podle právníka se jedná o jinou definici držitele, než je držitel podle občanského práva. Pokud majitel chovné feny uzavře s majitelem CHS smlouvu o zapůjčení feny k chovu, stává se majitel CHS podle tohoto ustanovení jejím držitelem, protože byl majitelem feny smlouvou zmocněn ji používat k chovu, nebo je ještě nutné, aby se fena po dobu smluvního zapůjčení fyzicky nacházela u majitele CHS? Nedovedu si přestavit, že by moje fena měla být u někoho jiného a ještě u něj porodit štěňátka. Děkuji za odpověď

 

Dobrý den, Zápisní řád ČMKU vysvětluje pojmy majitel a držitel následovně: "Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou". Pokud se majitel fenky rozhodne zapsat její vrh na CHS někoho jiného, nese za vrh z pohledu kynologických organizací zodpovědnost ten, na jehož CHS bude vrh zapsán. Neznamená to ale nutně, že u něj musí být i vrh odchován. To vyplývá z dohody mezi chovatelem a majitelem fenky. Chovatelský klub ale musí být o místě odchovu vrhu informován. Vladimíra Tichá

E-mailová komunikace s poradkyní chovu KPČR

24. 8. 2019, 22:15

day-star@seznam.cz

Komu:

Haskovaklara@seznam.cz

 

Jitřenka Moravia, vrh C

Dobrý den,

včera jsem Vám nestihla zavolat, zavolám v pondělí mezi 18. - 19. hod. Ale aby jste věděla, co se přihodilo (doufali jsme, že se to nebude muset takto "rozmazávat", ale bohužel ....) posílám Vám přílohou mailovou komunikaci s p. Černým z naší strany, dále text odstoupení z naší strany, dodatek ke smlouvě, dopis majitelům štěněte s neplatnou smlouvou a 3x odstoupení ze strany p. Černého.

Vůbec nerozumíme tomu, co nyní p. Černý svými odstoupeními sleduje a o co vlastně teď jde. Napřed podepíše dodatek a podepsaný pošle 6. 8. poštou, ale už dne 7. 8. odstupuje od smlouvy on. Jeho odstoupení je navíc z vícero důvodů neplatné.

Mrzí nás tyto komplikace, zejm. vůči novým majitelům štěňat, ale i vůči Klubu. Z komunikace s p. Černým je ale jasné, že jiným způsobem jsme v dané situaci prodeji štěňat jménem manžela a bez jeho vědomí zabránit nemohli.

S pozdravem

Zuzana Halačková

Přílohy

· MAILY.docx – Word, 21 kB StáhnoutZobrazit ›

· ODSTOUPENÍ od smlouvy.docx – Word, 13 kB StáhnoutZobrazit ›

· DOPIS Kisovi.docx – Word, 14 kB StáhnoutZobrazit ›

·

Dodatek podepsaný.pdf – PDF, 71 kB StáhnoutZobrazit ›

·

Jednání v omylu.pdf – PDF, 32 kB StáhnoutZobrazit ›

·

Odstoupení.pdf – PDF, 31 kB StáhnoutZobrazit ›

·

Dopis Černý 20.8.2019.pdf – PDF, 390 kB StáhnoutZobrazit ›

 

 

24. 8. 2019, 22:42

Klára Hašková Haskovaklara@seznam.cz

Komu:

day-star@seznam.cz

 

Re: Jitřenka Moravia, vrh C

 

Omlouvám se, ale v pondělí nebudu na příjmu. Budu k dipozici ve středu. Děkuji za pochopení. Hašková

Dopis majitely štěněte

Dobrý den paní Kisová,

mezi mnou a p. Černým nejde o spory, ale o podvod a byla jste podvedena Vy i já. Smlouva, kterou podepsal v mém zastoupení, není a nemůže být platná. V této souvislosti bych Vás chtěl požádat, aby jste mi ji zaslala na moji adresu, popř. mi ji předala při předání průkazu původu Vašeho štěněte.

.Představte si obecně, že někomu pomáháte, převezmete část jeho povinností, protože s tím máte zkušenosti a protože je to Váš přítel, zajišťujete inzerci, komunikaci se zájemci .... a pak se náhodně dovíte, že využil této Vaší účasti na věci a Vaším jménem přijímá závazky (přečtěte si, k čemu všemu kromě odpovědnosti za vady mne smlouva zavazuje) a přejímá finanční částky ( v roce 2018 manželka při kontrole FÚ musela vysvětlovat zdanění příjmu z našeho vrhu v roce 2015). Určitě by se Vám to nelíbilo, ohrožovalo Vás a snažila by jste se tomu všemi prostředky zabránit.

Totéž jsem se snažil udělat já směrem k p. Černému. Opakovaně jsem ho marně žádal o sdělení, s kým za mne smlouvy uzavřel (v tu dobu měly být dvě) a o zaslání kopií těchto smluv. Pak jsem pohrozil, že majitelům štěňat nepředám PP, ale bylo mi obratem sděleno, že PP štěněti dle předpisu ČMKU nelze zadržovat - což je pravda.

Jedinou možností jak podvod p. Černého napravit pak už bylo pouze odstoupení od smlouvy o zapůjčení feny k chovu pro její podstatné porušení, kdy se smlouva ruší od počátku, štěňata by nebyla odchována pod mojí CHS a nemohl by jim být vydán PP. Upozornil jsem tedy p. Černého, že pokud mi do soboty 3. 8. 2019 nepošle kopie neplatných smluv, kterými mne zavázal, odstoupím od smlouvy o pronájmu feny a sdělím to zájemcům o štěňata.

Doufal jsem, že p. Černý nenechá vše dojít tak daleko, ale teprve poté, co jsem Vám i ostatním mail poslal, zaslal mi večer dne 4.8. 2019 sken dvou smluv - jedna byla ze dne 29. července a Vaše ze dne 30. července.

Mrzí mne celá situace, chápu, že to pro Vás je velmi nepříjemné, ale neměl jsem už jinou možnost a jsem přesvědčen, že každý na mém místě by se také bránil .

Vhledem ke všem komplikacím, vzniklým pro mne jednáním p. Černého, podmínil jsem další setrvání ve smluvním vztahu s p. Černým podpisem dodatku, jehož text přikládám. Kromě povinnosti prodat štěňata písemnou smlouvou svým jménem a na svoji zodpovědnost a kopie smluv mi zaslat, trval jsem na částce 5 000,- Kč za každé štěně s PP. Dodatek p. Černý dne 4. 8.podepsal, já jsem ho také podepsal a zaslal zpět.

Máte pravdu, že dodatek zavazuje mne a p. Černého a Vašeho smluvního vztahu se netýká. Pokud by p. Černý neporušil naši smlouvu podstatným způsobem, nemohl bych od ní odstoupit a jemu by žádné další náklady ve výši 5 000,- Kč za štěně nevznikly - nemůže Vám tedy nyní tuto částku dodatečně promítat do kupní ceny štěněte. Nic mu nebránilo prodat Vám štěně svým jménem a na svoji zodpovědnost.

Předpokládám, že Vás p. Černý o neplatnosti smlouvy ze dne 30. 7. 2019 již informoval a nahradil ji smlouvou platnou. Mělo by v ní být uvedeno číslo čipu, jako jediný identifikační znak štěněte.

 

Doufám, že přes ne zrovna vydařený začátek budete mít z Vašeho štěňátka již jen radost.

 

S pozdravem

 

Karel Halačka, majitel CHS Jitřenka Moravia

Text odstoupení od smlouvy 

ODSTOUPENÍ

od smlouvy o zapůjčení feny k chovu (o postoupení práva chovu), na základě které

1. Pan Ing. Miroslav Černý, nar.... , trvale bytem.... (dále jen Majitel)

pronajal (postupil právo chovu) feny plemene: Německý pinč, jméno a CHS: BAIRA Jitřenka Moravia, číslo zápisu: CMKU/NP/2093/15, číslo čipu:

2. Panu PhDr. Karlu Halačkovi, nar...... , trvale bytem (dále jen Držitel)

ODSTUPUJI tímto dle § 2001 a násl. OZ od výše uvedené smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení ze strany Majitele - Ing. Miroslava Černého,

- který přede dnem 29. 7. 2019 bez mého souhlasu a bez mého vědomí uzavřel v mém údajném zastoupení smlouvu o prodeji štěněte z CHS Jitřenka Moravia, vrh C, kde mne uvedl jako smluvní stranu smlouvy, zavázal mne touto smlouvou k odpovědnosti za vady a dalším povinnostem ze smlouvy vyplývajícím a potvrdil kupujícímu, že jsem jako chovatel převzal finanční částku za převod vlastnického práva ke štěněti, - stejně postupoval i v případě smlouvy o prodeji druhého štěněte,

- do dnešního dne mne o uzavření těchto smluv neinformoval, o smlouvách jsem se dověděl až z náhodné komunikace mého člena rodiny se členem jeho rodiny, - do dnešního dne mi přes moje výzvy neposkytl kopii těchto smluv ani kontakty na kupující, takže ani vůči nim není možné věci napravit a neplatné smlouvy nahradit platnými,

- poté, co jsem se mu sdělil, že smlouvy jím podepsané v mém údajném zastoupení jsou neplatné a jeho jednání považuji za podvod, odpověděl mi, že štěňata tedy bude dále prodávat sám pouze na příjmový doklad, což je v rozporu s podmínkami prodeje štěňat z CHS Jitřenka Moravia, které jsou deklarovány na webových stránkách CHS Tímto jednáním ohrozil a poškodil mne jako fyzickou osobu a poškodil jméno CHS Jitřenka Moravia.

V Třebíči dne 3. srpna .2019

                                                                                                         PhDr. Karel H a l a č k a

 

Odstoupení od smlouvy

 

ODSTOUPENÍ

od smlouvy o zapůjčení feny k chovu (o postoupení práva chovu), na základě které

1. Pan Ing. Miroslav Černý, nar....... , trvale bytem...... (dále jen Majitel)

pronajal (postupil právo chovu) feny plemene: Německý pinč, jméno a CHS: BAIRA Jitřenka Moravia, číslo zápisu: CMKU/NP/2093/15, číslo čipu: 203096100143069

2. Panu PhDr. Karlu Halačkovi, nar.... , trvale bytem..... (dále jen Držitel)

ODSTUPUJI tímto dle § 2001 a násl. OZ od výše uvedené smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení ze strany Majitele - Ing. Miroslava Černého,

- který přede dnem 29. 7. 2019 bez mého souhlasu a bez mého vědomí uzavřel v mém údajném zastoupení smlouvu o prodeji štěněte z CHS Jitřenka Moravia, vrh C, kde mne uvedl jako smluvní stranu smlouvy, zavázal mne touto smlouvou k odpovědnosti za vady a dalším povinnostem ze smlouvy vyplývajícím a potvrdil kupujícímu, že jsem jako chovatel převzal finanční částku za převod vlastnického práva ke štěněti,

- stejně postupoval i v případě smlouvy o prodeji druhého štěněte, - do dnešního dne mne o uzavření těchto smluv neinformoval, o smlouvách jsem se dověděl až z náhodné komunikace mého člena rodiny se členem jeho rodiny,

- do dnešního dne mi přes moje výzvy neposkytl kopii těchto smluv ani kontakty na kupující, takže ani vůči nim není možné věci napravit a neplatné smlouvy nahradit platnými,

- poté, co jsem se mu sdělil, že smlouvy jím podepsané v mém údajném zastoupení jsou neplatné a jeho jednání považuji za podvod, odpověděl mi, že štěňata tedy bude dále prodávat sám pouze na příjmový doklad, což je v rozporu s podmínkami prodeje štěňat z CHS Jitřenka Moravia, které jsou deklarovány na webových stránkách CHS.

Tímto jednáním ohrozil a poškodil mne jako fyzickou osobu a poškodil jméno CHS Jitřenka Moravia.

V Třebíči dne 3. srpna .2019

                                                                            PhDr. Karel H a l a č k a

Dodatek ze dne 4.8.2019 

 

Neplatná KS (kupní smlouva)

Neplatná KS č.2

E-mailová komunikace p. Černý a p. Halačka

 

1. 8. 2019, 12:09

Halackova.

Komu:

.cerny@

prodej štěňat

Ahoj Mirku,

teď jsem mluvila s Evou, že jsi podepsal i druhou smlouvu o prodeji štěněte. Pokud by Karel chtěl, aby někdo podepsal jakoukoli smlouvu v jeho zastoupení, musel by mu vystavit plnou moc - k písemnému úkonu musí být písemná plná moc, jinak je smlouva podepsaná bez písemného zmocnění neplatná - text smlouvy by měl mít předem k dispozici.

Eva při naší návštěvě říkala, že první štěně si budou brát až tento víkend, takže jsem se dost divila, že jste nám vůbec nedali vědět, že je tady jiný požadavek, štěně jste předali, smlouvu podepsali "v zastoupení" a informovali nás, až už bylo po všem. Teď jste to dokonce zopakovali.Takže po světě už běhají dvě smlouvy, které Karel údajně uzavřel, ale přitom doteď vůbec netuší, k čemu ho vlastně zavazují nebo opravňují. Přitom stačilo zvednout telefon a domluvit se. Pošli mi tedy text obou smluv, ať zvážíme, co s tím uděláme.

Zuzka

 

 

---------- Původní e-mail ----------

Od: .cerny@ <.cerny@ > Komu: halackova.z Datum: 1. 8. 2019 19:22:27 Předmět: Re: Smlouva

O znění smlouvy o prodeji štěněte jsem Tě opakovaně žádal snad 3 týdny. Smlouva je z internetu a je dle mých právníků platná. Pokud nevyhovuje, nechápu. Moji právníci ji schvalují. Ale aby nebylo zle, budu štěňata prodávat pouze na příjmové doklady. Ke skenu se dostanu až bude můj sken v provozu. Mirek

 

 

 

 

 

2. 8. 2019, 10:20

Halackova.

Komu:.cerny@

Re: Smlouva

Ahoj Mirku,

myslím, že jsem se v mailu jasně vyjádřila, že sebelepší smlouva je neplatná, pokud není platně uzavřena. Karel nemohl smlouvy platně uzavřít, jejich obsah neznal a dosud nezná, a ty jsi je také nemohl platně uzavřít, protože nejsi smluvní stranou a nebyl jsi k jejich uzavření zmocněn.

Tvoji právníci Ti jistě vysvětlí, že takové jednání se nazývá podvodem, navíc když jménem Karla převezmeš a potvrzuješ převzetí finanční částky a on o tom vůbec neví.

Takové jednání je zároveň podstatným porušením smlouvy o zapůjčení feny k chovu a pokud navíc trváš na tom, že je vše OK a když se nám to nelíbí, budeš štěňata prodávat sám bez smlouvy na příjmový doklad, pak nezbývá než využít práva odstoupit od této smlouvy ( § 2001 a násl. OZ),

takže budeš prodávat štěňata bez PP a zájemce na tuto změnu upozorníme. CHS má totiž určitý standard a podmínky prodeje štěňat uvedené i na svých stránkách.

 

No, přátelé teď už nebudeme, ale mohli bychom zkusit se nějak rozumně domluvit.Původně jsme byli rozhodnuti, že z příjmů za prodej štěňat nebude CHS nic chtít, příjmy budou vaše a výdaje ponesete také vy. Brali jsme to jako přátelské gesto, přestože jsme poskytnutím značky CHS také nesli kůži na trh a i do budoucna bude CHS novým majitelům štěňat poskytovat veškerý chovatelský servis - deklarováno na stránkách CHS.

Teď jsou věci jiné, takže budeme od Tebe chtít částku 35 000,- Kč, tj. 5 000,- Kč za každý PP. Rozdíl mezi cenou štěněte bez a s PP by byl určitě větší.

Takže:

1)Teprve až po připsání částky na účet č. 342133073 /0800 a poté, co nám pošleš podepsaný a alespoň naskenovaný dodatek ke smlouvě o zapůjčení feny, který přikládáme, můžeš prodávat štěňata s PP, ale smlouvu uzavři svým jménem jako majitel štěněte, Ty budeš za vše ručit a poneseš odpovědnost a my jim pak zašleme PP. Jistě použiješ stejnou, Tvými právníky schválenou smlouvu, kterou jsi podepisoval v zastoupení Karla, pouze stačí slovo "chovatel" nahradit slovy "majitel štěněte".

2)Teprve až po připsání této částky na účet a poté, co nám pošleš podepsaný a alespoň naskenovaný dodatek ke smlouvě o zapůjčení feny, se domluvíme s protistranou neplatných smluv pouze na změně nevyhovující smlouvy a věc dále nebudeme řešit. To vše samozřejmě až když budeme mít přesné znění obou neplatných smluv.

Pokud nám dnes pošleš podepsaný a naskenovaný dodatek smlouvy o zapůjčení feny a v textu mailu uvedeš, že jsi jeho písemné vyhotovení zaslal Karlovi doporučeným dopisem, nebudeme do zítřka informovat zájemce o štěňátka.

Je nám to vše velmi nepříjemné, ale po všem, co předcházelo, jinak postupovat nebudeme. Chybu udělá každý, ale jen blázen se z ní nepoučí.

 

Zuzana a Karel Halačkovi

 

 

3. 8. 2019, 11:12

Karel Halačka

Komu: .cerny@

Kopie:

smlouva o zapůjčení feny - prodej štěňat

Žádám Tě jako majitele feny a štěňat o sdělení, zda byla již některá štěňata prodána, komu a pokud ano (byla prodána). o zaslání kontaktů na jejich nové majitele/držitele.

Do dnešního dne jsi mne ani telefonicky, ani písemně o této skutečnosti neinformoval, dověděl jsem se o tom pouze díky náhodné komunikaci mého člena rodiny s Tvým členem rodiny.

Karel Halačka

 

 

 

 

 

---------- Původní e-mail ---------- Od: day-star@seznam.cz Komu: .cerny <.cerny@ > Datum: 4. 8. 2019 12:01:46 Předmět: Re: Smlouva o zapůjčení feny k chovu (o postoupení práva chovu)

Dobrý den,

každý může udělat chybu a někoho poškodit, ale jen ... není ochotný nebo schopný ji napravit - o omluvu nestojím. Měj, prosím, ohled alespoň na ty, se kterými jsi smlouvu v mém zastoupení podepsal - byli podvedeni stejně jako já a měly by se vůči nim věci uvést na pravou míru.

Poslední komunikace od Tebe byl mail, na který odpovídám.

Nebudu s Tebou komunikovat přes moji nebo tvoji manželku ani přes kohokoli jiného, pokud se mi neozveš s pro mne přijatelným návrhem, jak věci dále řešit, odstoupím do smlouvy - viz příloha.

 

Karel Halačka